22222.jpg

Meet the characters of the 21st century

มีทักษะในศตวรรษที่ 21

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

 

โรงเรียนสอนภาษาทานตะวันของเรา (STS) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทยซึ่งให้การศึกษาในสามภาษา (ไทยอังกฤษและจีน) จากเกรดหนึ่งถึงสิบสอง เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะไม่เพียง แต่เป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม แต่ยังเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกอาชีพในอนาคต

 

กิจกรรม