คำถามที่พบบ่อย

นโยบายความปลอดภัย


 • ครูที่ได้รับมอบหมายจะทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในช่วงเช้าเที่ยงและเย็น
 • ผู้ปกครองควรวางสติกเกอร์ป้ายโรงเรียนไว้ในรถของพวกเขา หากผู้ปกครองต้องการสติกเกอร์เพิ่มเติมคิดค่าใช้จ่าย 20 บาท / คน สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ผู้ขับขี่จะต้องมอบบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูหน้าก่อนเข้าทุกครั้ง ผู้ปกครองนำเอกสารการอนุญาตพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่โรงเรียนและส่งคืนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรับบัตรประจำตัวประชาชนกลับคืนและนำนักเรียนนอกโรงเรียน
 • เมื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกวิทยาเขต
 • ผู้ปกครองที่พานักเรียนกลับบ้านควรขับรถในบริเวณโรงเรียนเท่านั้น
 • นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านด้วยตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองมาหรือไม่มีการแจ้งเตือนหรืออนุญาตจากผู้ปกครองให้นักเรียนออกจากโรงเรียน
 • เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนโปรดพานักเรียนไปโรงเรียนและพาพวกเขากลับบ้านตามจุดที่ให้ไว้
 • การดูแลทุกครั้งที่เข้าโรงเรียนควรจอดที่จุดที่กำหนด
พยาบาล


ห้องพยาบาลให้การดูแลทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่มีอาการรุนแรงผู้ป่วยจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนครธน ครูคนหนึ่งจะยืนอยู่ข้างในห้องพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียน ข้อบังคับห้องพยาบาล

 • นักเรียนแจ้งอาจารย์ผู้สอนวิชาและขออนุญาตไปที่ห้องพยาบาล
 • อาจารย์พยาบาลจะพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนพักในห้องพยาบาลและส่งเอกสารอนุญาตให้อาจารย์ประจำชั้น
 • ในกรณีที่ป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุครูผู้สอนควรส่งผู้ป่วยไปที่ห้องพยาบาลทันที
ห้องสมุด


 • ห้องสมุด STS เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 07:30 น. - 16:30 น
 • เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นที่สามารถใช้บริการห้องสมุดได้
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทานตะวันและโรงเรียนสอนภาษาทานตะวัน
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลซันฟลาวเวอร์และโรงเรียนสอนภาษาทวินฟลาวเวอร์
สมาชิกของซันฟลาวเวอร์ฮอลิเดย์คลับ ประเภทของสิ่งพิมพ์และบริการที่จัดทำโดยห้องสมุด STS มีดังนี้:
สิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมได้จากห้องสมุดคือ:
 • หนังสือทั่วไป
 • วารสารที่ล้าสมัย
สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถยืมได้นอกห้องสมุดคือ:
 • อ้างอิง
 • หนังสือพิมพ์และวารสารปัจจุบัน
 • วารสารที่มีผลผูกพัน
 • บทความ
 • เกร็ดข่าว
 • บริการอินเทอร์เน็ต
เซ็นชื่อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตทุกครั้ง
มอบบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้จะถูกห้ามไม่ให้เข้าเว็บไซต์ลามกอนาจารและต้องห้าม
ผู้ใช้จะถูกห้ามไม่ให้เล่นเกม
หลังจากเสร็จสิ้นการใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้จะต้องส่งคืนบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนกลับไปที่เคาน์เตอร์ ระเบียบการยืมหนังสือ: จำนวนหนังสือที่ยืม
 1. นักเรียนนักเรียนคนทำงานและสมาชิก STS สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่มเป็นระยะเวลา 7 วัน
 2. ครูที่ยืมหนังสือเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถยืมได้ไม่เกิน 10 เล่มต่อภาคการศึกษาและจะต้องส่งคืนหนังสือเหล่านั้นภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มภาคเรียนถัดไป
ขั้นตอนการยืมและคืน
 1. ผู้ยืมจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืมหนังสือ
 2. ส่งบัตรสมาชิกและหนังสือยืมไปยังบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนนำหนังสือออกไปข้างนอก
 3. ก่อนยืมหนังสือผู้ยืมควรสำรวจสภาพของหนังสือก่อน แจ้งบรรณารักษ์ของความเสียหายที่พบหรือผู้ยืมปัจจุบันจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 4. ส่งคืนหนังสือที่ยืมมาในวันที่กำหนดอยู่ในสภาพดีไม่มีน้ำตาและความเสียหาย มิฉะนั้นผู้กู้จะต้องซื้อใหม่
 5. ผู้ใช้ไม่สามารถยืมหนังสือเล่มเดียวกันได้มากกว่า 2 ครั้งติดต่อกัน
 6. อาจยืมและคืนหนังสือโดยใช้บัตรประจำตัวเจ้าของเท่านั้น
สิ่งพิมพ์ส่งคืนล่าช้า
 1. สำหรับหนังสือทั่วไปคิดค่าปรับ 2 บาทต่อวันต่อเล่ม
การละเมิดอื่น ๆ
 1. หนังสือที่ค้างชำระหรือค่าปรับที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่ผู้กระทำความผิดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ยืมหนังสืออีกต่อไป ในกรณีที่มีการฉีกขาดหรือขโมยสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน
จะทำอย่างไรเมื่อหนังสือหาย
 1. ซื้อหนังสือเล่มเดียวกันและส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์
 2. ในกรณีที่แจ้งหลังวันครบกำหนดผู้กู้จะถูกเรียกเก็บค่าปรับ
วิธีประพฤติตนและมารยาทในห้องสมุด
 1. แต่งตัวให้ถูกต้องและอย่านำอาหารขนมและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
 2. หลังจากอ่านหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ แล้วให้นำไปวางไว้ในที่ที่จัดไว้
 3. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะและเก้าอี้
 4. อย่าทำเสียงดังและวิ่งไปมา
 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
 6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบของห้องสมุดให้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 7. บรรณารักษ์ของ STS คือการบังคับใช้กฎระเบียบของห้องสมุด
ศูนย์ภาษา


Sunflower Trilingual School มีการใช้ภาษาอังกฤษไทยและจีนทุกวันในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับสามภาษาทุกครั้งในทุกวันของโรงเรียน STS จัดตั้งศูนย์ภาษาจีนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนมัธยมด้วยทักษะภาษาจีนต่ำ STS ยังมีศูนย์ภาษาไทย (TAL) สำหรับนักเรียนต่างชาติศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และศูนย์ภาษา TAL ด้วยการมองเห็นความสำคัญของการอ่าน STS จึงได้จัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ห้องสมุดจะประกอบด้วยหนังสือนิตยสารนิตยสารทันสมัยทั้งภาษาไทยจีนและอังกฤษ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน
โรงอาหาร


นักเรียนต้องอยู่ในคิวอย่างเป็นระเบียบเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
อย่าส่งเสียงดังมากเกินไปในบริเวณโรงเรียน

หลังจากทานอาหารเสร็จนักเรียนควรทำสิ่งต่อไปนี้:

 • รวบรวมแผ่นและภาชนะบรรจุและใส่ในสถานที่ที่เตรียมไว้
 • เก็บขวดฝาขวดแว่นตาถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ แล้วทิ้งในถังขยะที่ถูกต้อง
 • นักเรียนทุกคนจะต้องตรงต่อเวลาที่โรงอาหาร ในกรณีพิเศษได้รับอนุญาตจากส่วนกิจกรรมนักเรียน
 • การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะในสถานที่ที่อนุญาตในโรงอาหารเท่านั้น