ห้องสมุด​

          ห้องสมุดโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา เปิดบริการ 07. 30-16. 30 น. ทุกวันทำการ

 

การเป็นสมาชิกและข้อปฏิบัติ

1. นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อยืมหนังสือ

2.  สามารถยืมหนังสือได้ 5 เล่ม / สัปดาห์ / คน

3. ยืมหนังสือเกินกำหนดถูกปรับเล่มละ 5 บาทต่อ 1 วัน

4. ถ้าทำหนังสือหายรีบติดต่อบรรณารักษ์

การใช้บริการ

          ให้นักเรียนนำสิ่งพิมพ์ที่ต้องการยืมมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ด้านหน้า ห้องสมุดยังมีบริการห้อง Audio Visual ประกอบด้วยห้องสมุดคอมพิวเตอร์ซึ่งจะให้บริการศึกษาหาความรู้ในระบบ Internet และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆพร้อมบริการโสตทัศนวัสดุซึ่งจะมีการฉายภาพยนตร์ให้ชม

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. วางสิ่งของที่นำมาในบริเวณที่จัดให้

3. ไม่นำขนม ของขบเคี้ยวหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

5. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ที่จัดไว้ก่อนได้รับอนุญาต

6. กรุณาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด

            Facebook Feed          

What students are saying

Sunflower Trilingual School is my second home. I've been studying here for 8 years - studying here is full of fun! STS always create new experiences for me and develop me in many ways.

Rinyaphat Triratana

Grade 8/2

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15