ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

องค์ประกอบของเครื่องหมายรูปดอกทานตะวันมีกลีบดอก ๑๐ กลีบอยู่ภายในรูปโล่ล้อมรอบด้วยลายกนกด้านบนมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ STS และ ด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ SUNFLOWER TRILINGUAL SCHOOL

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน-สีเทา

อักษรย่อของโรงเรียน ภาษาไทย ท. ต. ภ.

ภาษาอังกฤษ S. T. S

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15