ด.ญ.อลิส อภินันท์จารุพงศ์ วาซคัส
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ